Privacyverklaring

Coachpraktijk Wouter van der Zee, therapie hecht veel waarde aan de privacy van de bezoekers van deze website en gebruikers van mijn diensten. Daarom doe ik mijn best om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Mocht je de indruk hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op via mail@woutervanderzee.nl.

In deze verklaring leg ik uit welke gegevens verwerkt worden en voor welk doel ik ze gebruik. Lees daarom deze privacyverklaring goed door.

Hoe kom ik aan de persoonsgegevens

Coachpraktijk Wouter van der Zee verwerkt persoonsgegevens doordat je mijn website bezoekt, gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt via e-mail, telefoon of het contactformulier op de website.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige gegevens die je actief verstrekt, bv. in correspondentie en telefonisch

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • contact met je te kunnen opnemen indien het nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • je te informeren over wijzigingen in mijn diensten
 • een factuur te kunnen sturen
 • aan een wettelijke verplichting te voldoen

Dossier Therapie/Coachingstraject

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg, met recht op inzage. Jouw dossier bevat onder meer het contract met je persoonlijke gegevens en korte verslaglegging van de gesprekken. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen, die ik, mochten die voor je behandeling noodzakelijk zijn, uitsluitend met jouw expliciete toestemming, zou opvragen bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Met het oog op je privacy ga ik zo zorgvuldig mogelijk met je persoonlijke en medische gegevens om en zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Als jouw coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

De gegevens uit je dossier kunnen daarnaast voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Op de factuur staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze, als van toepassing, kunt declareren bij je zorgverzekeraar:

 • naam, adres en woonplaats 
 • geboortedatum
 • de datum van de sessie
 • een korte omschrijving van de sessie, zoals individuele coaching
 • de kosten

Voor facturen geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Coachpraktijk Wouter van der Zee verstrekt gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de bedrijfsvoering of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk aan bv. boekhoudprogramma en gegevens in verband met controle belastingaangifte. Wanneer ik jouw gegevens aan een derde verstrek, is met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Inzage en aanpassen

Als je wilt, kun je inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en je mag ze desgewenst laten corrigeren of verwijderen. Stuur dan een mail naar mail@woutervanderzee.nl.

Websites derden

Mijn website kan ook hyperlinks bevatten naar andere websites, die los staan van woutervanderzee.nl. Ik raad je aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voor je van de betreffende websites gebruik maakt.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan wijzigen. Ik adviseer je daarom iedere keer deze privacyverklaring te lezen als je gebruik maakt van de website woutervanderzee.nl of mijn diensten, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 juni 2024.

Contactformulier

Heb je een vraag of wil je kennismaken? Vul je gegevens in en ik neem contact met je op.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.