Eigenschappen van een pagina

permalink
status
zichtbaarheid
publicatiedatum
hoofd
template
volgorde

Elke pagina heeft een aantal eigenschappen. Sommige eigenschappen worden attributen genoemd. Enkele eigenschappen zijn: *Permalink*, *Status en* *Zichtbaarheid*.

Permalink

De Permalink is het adres of URL van je pagina. Voorbeelden van permalinks zijn:

 • website.nl/pagina/
 • website.nl/blog/nieuwsbericht/
 • website.nl/pagina/subpagina/

Permalinks helpen je website structuur te geven. Zoekmachines zoals Google gebruiken permalinks om de structuur van je website te bepalen.

Bij het publiceren van je pagina wordt de permalink automatisch aangemaakt. De permalink wordt bepaald door de titel en het attribuut Hoofd.

Lees meer over het attribuut Hoofd.

Om de permalink te wijzigen:

 1. Onder de paginatitel bij Permalink, selecteer Bewerken.
 2. Wijzig de permalink en selecteer OK
 3. Om de wijzigen te bewaren, selecteer Bijwerken.

Status

Een pagina die zichtbaar is op de website heeft altijd de status: Gepubliceerd. Een pagina kan nog twee statussen hebben:

 • Wachten op review: de pagina dient gereviewed te worden.
 • Concept: de pagina is nog niet gereed om gepubliceerd te worden.

Een pagina met de status Wachten op review of Concept is niet zichtbaar op de website.

Om de status van je pagina te wijzigen:

 1. Bij Publiceren achter Status, selecteer Bewerken.
 2. Wijzig de Status en selecteer OK.
 3. Om de wijzigen te bewaren, selecteer Bijwerken.

Zichtbaarheid

Een pagina die voor iedereen zichtbaar moet zijn, geef je de zichtbaarheid Openbaar. Dit is de standaard zichtbaarheid van een pagina als deze gepubliceerd is. Een pagina kan nog twee zichtbaarheidseigenschappen hebben:

 • Bescherm met wachtwoord: de pagina is alleen zichtbaar na invoeren van het wachtwoord.
 • Privé: de pagina is alleen zichtbaar voor de auteur van de pagina.

Om de zichtbaarheid van je pagina te wijzigen:

 1. Bij Publiceren achter Zichtbaarheid, selecteer Bewerken.
 2. Wijzig de Zichtbaarheid en selecteer OK.
 3. Om de wijzigen te bewaren, selecteer Bijwerken.

Publicatiedatum

De publicatiedatum is de datum bij het publiceren van de pagina - klinkt logisch :). Je kunt de publicatiedatum handmatig wijzigen. Zo kun je de publicatiedatum vervroegen, maar ook in de toekomst plannen. Een pagina is pas zichtbaar vanaf de publicatiedatum. Zo kun je dus inplannen wanneer je pagina gepubliceerd wordt.

Om de publicatiedatum van je pagina te wijzigen:

 1. Bij Publiceren achter de publicatiedatum, selecteer Bewerken.
 2. Wijzig de datum en selecteer OK.
 3. Om de wijzigen op te slaan, selecteer Bijwerken.

Hoofd

Met de eigenschap HoofdWordt in de WordPress admin een attribuut genoemd. kun je de plaats in de paginastructuur instellen. Bijvoorbeeld, je stelt in dat Pagina A het Hoofd is van Pagina B. Pagina A heeft een hoger niveau in de paginastructuur dan Pagina B. Het hoofdattribuut bepaalt o.a. de URL van je pagina (ook wel permalink genoemd). In het zelfde voorbeeld hebben de pagina A en B de volgende URL:

 • URL van pagina A : website.nl/pagina-a/
 • URL van pagina B: website.nl/pagina-a/pagina-b/

Om de hoofdattribut van je pagina in te stellen:

 1. Bij Pagina-attributen, selecteer de pagina die je als Hoofd wilt instellen.
 2. Om de wijzigen op te slaan, selecteer Bijwerken.

Template (optioneel)

De pagina attribuut Template is alleen beschikbaar als het theme beschikt over paginatemplates.

Per pagina kun je de template of sjabloon instellen. In een template is de opmaak, layout en functionaliteit van een pagina vastgelegd.

Om de template-attribut van je pagina in te stellen:

 1. Bij Pagina-attributen, selecteer de template die je wilt instellen.
 2. Om de wijzigen op te slaan, selecteer Bijwerken.

Volgorde

Pagina's worden meestal op alfabetische of chronologische volgorde weergegeven. Met het attribuut Volgorde kan je deze handmatig instellen. Hoe lager het nummer, hoe hoger de hiërarchie.

gebaseerd op WordPress versie:

4.4

gepubliceerd op:

gewijzigd op: