Custom fonts gebruiken

Google Fonts gebruiken

Een manier om een Google Font te gebruiken is via de wp_enqueue_scripts() functie. Dit kan door de volgende code aan je functions.php toe te voegen:

// adding custom Google font
function wz_google_fonts() {
   $query_args = array(
      'family' => 'Fira+Sans:400,700'
   );
   wp_register_style( 'google_fonts', add_query_arg( $query_args, "//fonts.googleapis.com/css" ), array(), null );
}

add_action('wp_enqueue_scripts', 'wz_google_fonts');

Opmerkingen:

  • Om geen problemen met functienamen te krijgen, heb ik de letter wz toegevoegd. Dit verkleint de kans dat er een tweede functie is met dezelfde naam.
  • Bij family vul je de Google Font naam en gewichten in. Deze kun je vinden op de Google Font pagina, zie afbeelding.
Google Font family information
Google Font family informatie die je in je functie gebruikt.

bron

Adding Custom Google Fonts to WordPress with Enqueue op wpmudev.org