Tekst op websites

Tekst lezen op een website is anders dan het lezen van een krant, boek of magazine. Voor teksten op websites gelden andere regels.

Dit komt door het karakter van websites. Bezoekers zijn zo weg geklikt, zo werkt dat nu eenmaal met websites. Dat heeft voor- en nadelen, in ieder geval is het hoe het web werkt.

Richtlijnen schrijven teksten

Daarom een aantal richtlijnen voor het schrijven van teksten voor websites:

  • gebruik concrete woorden, bijvoorbeeld: auto is beter dan transport
  • schrijf korte zinnen
  • houd alinea's kort
  • bespreek één onderwerp per alinea
  • geen jargon, oftewel, houd rekening met je doelgroep
  • gebruik opsommingen (lijstjes!)

Verhalend en spreektaal

Schrijf tekst zoveel mogelijk als een verhaal. Lezers hebben hier beter hun aandacht bij dan 'droge' informatie. Spreektaal heeft bijna altijd de voorkeur boven formele taal. Voor beide geldt:

  • voelen zich meer aangesproken
  • houden beter de aandacht bij de tekst
  • onthouden de informatie/boodschap beter

Bron

Verleiden op Internet van Aartjan van Erkel (boek)