Algemene regels voor gebruik Javascript

Voor het gebruik van Javascript gelden de volgende regels:

  • hoofdlettergevoelig
  • punt komma
  • spaties, enters en tabs
  • commentaar

Zie de uitleg hieronder.

Hoofdlettergevoelig

Javascript is hoofdlettergevoelig. Dat betekent dat eenvariabele iets anders is dan eenVariabele. Voor het gebruiken van DOM elementen wordt bijvoorbeeld het volgende gebruikt: getElementById.  Schrijf je dit als getElementByID dan gebeurt er niks.

Punt komma

Aan het einde van elk commando hoort een ';'. Dit is zeg maar de punt aan het einde van de zin.

Spaties, enters en tabs

Meerdere spaties, enters of tabs achter elkaar worden automatisch ingekort tot één.

Commentaar

Je kunt op twee manieren commentaar toevoegen aan je Javascript:

  • plaatsen tussen /* en */
  • na een dubbele slash: //

Tussen /* en */ kun je meerdere regels commentaar plaatsen. Gebruik van enters bijvoorbeeld is toegestaan. Commentaar na // bestaat uit een enkele regel. Gebruik je na // een enter, dan wordt dit beschouwd als een nieuwe regel/commando.